Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

  ویلهلم کنراد رونتگن در ۲۷ مارس ۱۸۴۵ در شهر لنپ در کشور آلمان متولد شد. کنراد تحصیلات ابتدایی خود را در هلند گذرانید و سپس به سویس مسافرت کرد و وارد دانشگاه زوریخ شد و پس از اتمام تحصیلات موفق به اخذ درجه دکترا در رشته فیزیک گردید و به ورتسبرگ آلمان بازگشت. رونتگن مطالعات خود را بر روی الکتریسیته آغاز نمود و نهایتاً در 8 نوامبر 18...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: