Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

  جان هربرگ و همسرش در يک خانه اي شيک در سياتل زندگی می کنند. اکثر قسمتهای بيرون و درون خانه از شيشه تشکيل شده است. هزاران شيشه های دست ساز اتاقهای پر نور را مزين کرده اند. حتی ظرف شويي ، قفسه ها و تورهای چراغ هم از شيشه بودند. احتمالا فکر می کنيد که هربرگ هميشه ترس از اين داشت که مبادا چيزی بشکند. بالعکس آنها از همه دعوت می کردند که ...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: